Żłobek Opole

Projekt zagospodarowania terenu przy Żłobku w Opolu.

Teren podzielono na strefy ze wględu na ich funkcjonalność. Teren przy żłobka jest terenem zarówno edukacyjnym jak i rekreacyjnym, dlatego projekt zakłada stworzenie ogrodu zmysłów, który umozliwi połączenie tych fukncji. Wydzielono w sumie 8 stref. Standardowo pzred wejściem do budynku znajduje się strefa reprezentacyjna z rabatą bulinową, pozostałe strefy związane są z konkretnymi zmysłami i przeznaczeniem. Strefa zabaw jest strefa dla najmłodszych, zróżnicowana pod kątem barw i urządzeń zabawowych. Pozostałe strefy to strefa smaku i zapachu – z ogrodem warzywnym uprawianym pzred przedszkolaków, strefa zabaw twórczych – z naturalnym placem zabaw, drewnianymi elewacjami domków i innymi obiektami wymagającymi od dzieci wyobraźni i kreatywności. Strefa doświadczeń – znaleźc tu możemy instrumenty ogrodowe, rośliny przyciągające ptaki i owady, najważniejsza jest natura i jej doświadczanie, kolejna strefa jest strefa dźwięków – to miejsce gdzie dzieci doświadczac mają przyrody przy pomocy zmysłu słuchy, znajdują się tu więc domki dla ptaków, drzewa i trawy, które szumia na wietrze i strumień wody. Dwie ostatnie strefy to strefa dotyku i strefa piasku, w strefie dotyku znaleźć możemy ścieżkę z róznego rodzaju nawierzchni, a także rośliny o róznej formie i fakturze. W strefie Piastku znajdziemy piaskownice i wodę oraz urządzenia, które pozwolą dzieciom budować, przekopywać i przelewać. Podsumowując istny raj dla maluchów.