ul. Książąt Opolskich w Opolu

Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Książąt Opolskich w Opolu.

Projekt obejmował zaaranżowanie terenu przy przystanku „Rodno” na ul. Książąt Opolskich w Opolu. Ideą projektu jest zagospodarowanie terenu w taki sposób aby stanowił zarazem atrakcję wizualną jak i pozbawione monotonii i bogate w kolory miejsce towarzyszącemu silnie uczęszczanego przystankowi autobusowemu. Kształt jak i dobór gatunkowy roślin nawiązuje do działki sąsiadującej. Różnorodność gatunków zapewnia atrakcyjność terenu przez cały rok. Ze względu na charakter projektowanej przestrzeni zaprojektowano gatunki wytrzymałe i nie wymagające częstych zabiegów pielęgnacyjnych.