Taras Winów

Projekt tarasu przy domu jednorodzinnym w Opolu.

Projekt zakładał dwie strefy wpoczynku: bierną i czynną. Strefa bierna uwzględnia wprowadzenie mebli tarasowych obiadowych oraz leżanek. Natomiast w strefie czynnej zaprojektowano meble
wypoczynkowe oraz kuchnie zewnętrzną. Cały projekt został zachowany w minimalistycznym i nowoczesnym stylu nawiązującym do architektury domu. Zadaszenie wykonane z żagli ogrodowych wpasowuje się nowoczesny styl całego założenia. Rośliny umieszczone w prostych betonowych donicach stanowią jedynie dodatek i uzupełnienie ze względu na przylegające do tarasu rabaty kwiatowe.