Plac Małachowskiego w Warszawie

Projekt konkursowy na opracowanie koncepcji modernizacji Placu Małachawskiego w Warszawie.

Konkurs organizowany przez Zarząd Terenów Publicznych w Warszawie obejmował zmianę obecnego zagospodarowania placu z uwzględnieniem zmiany organizacji ruchu. Koncepcja została opracowana z myślą o stworzenie możliwie najbardziej spójnego i jednolitego obszaru. Zakłada ona uporządkowanie i poprawienie jakości przestrzeni na placu. Głównym celem jest wprowadzenie harmonii  i nowych funkcji poszczególnych stref. Projekt placu został wyznaczony w oparciu o główną oś kompozycyjną placu. Dodatkowo każdy z najważniejszych obiektów na placu jest zaznaczony przez dedykowaną dla nie niego oś kompozycyjną. Całość jest inspirowana koncepcją placu miejskiego w stylu włoskim. Dodatkowo całość ma prosto, geometryczną kompozycję co porządkuje przestrzeń i stwarza tło dla obiektów architektury znajdujących się na placu. Osie dedykowane obiektom biegną z dwóch mini-placów wyznaczonych wzdłuż głównej osi kompozycyjnej. To strefy, które gwarantują dość dużą, niezastawioną zbędnymi elementami przestrzeń i mogą być wykorzystywane w sposób elastyczny do wielu celów. Zieleń na placu, choć jej nie brakuje, nie ma roli dominującej. Projektowane zieleńce mają na celu przenosić większość ruchu pieszego do centralnej części placu i izolować go od ulicy. Zaproponowano także usytułowanie w strategicznych miejscach placu ram ekspozycyjnych, a także przewidziano miejsce na sezonowe ogródki.