Nasadzenia Sobótka

Projekt nasadzeń przyulicznych wokół Rynku w Sobótce.

Celem projektu było zaproponowanie wprowadzenia zieleni wysokiej wzdłuz ulic wokół Rynku w Sobótce w ramach renowacji chodników. Ulice objęte opracowaniem znajdują sie w centralnej części miasta Sobótka i są objęte ochrona konserwatorską. Wprowadzenie zieleni wysokiej wokół Rynku ma na celu polepszenie walorów estetycznych centrum miasta oraz ujednolicenie zieleni w obrębie Rynku. Zieleń towarzyszącą drogom na terenach miejskich kształtuje się nieco inaczej niż w krajobrazie otwartym. Zaproponowane rozwiązania nie ingerują w prywatną przestrzeń mieszkańców i nie kolidują z zabudową. Są natomiast uzupełnieniem istniejących drzew oraz podkreslają charakter przestrzeni. Gatunki wykorzystane w projekcie są mało wymagające i odporne na warunki miejskie, a dzieki kwitnieniu wyjątkowo dekoracyjne.