Krasna Górka

Projekt konkursowy na zagospodarowanie wiejskiego miejsca spotkań w Krosnowicach.

Wyróżnienie za opracowanie graficzne.

Koncepcja została zaprojektowana tak, aby stanowiła nowo wyznaczone centrum wsi, w którym znajdą się atrakcje przeznaczone dla różnych grup wiekowych uzytkowników, co będzie sprzyjało integraci społeczeństwa. Motywem przewodnim założenia jest folklor.  W projekcie połączono innowacyjne rozwiązania z elementami kojarzonymi z wsią. Wykorzystane zostały regionalne wzory dekoracyjne oraz materiały. Elementy takie jak plac zabaw, boisko, plac z grami są połączeniem zabawy z nauką. Przestrzeń została zaprojektowana tak aby oprócz codzinnych spotkań mogły się odbywać tam również imprezy okolicznościowe i festyny. Projekt uwzględniał wydzielenie stref takich jak strefa reprezentacyjna – z ozdobnymi rabatami, strefa rekreacji czynnej – z boiskiem z trasami dla rolek i rowerów oraz strefa rekreacji biernej – ze stolikami do gry w szachy, boiskiem do buli i wiatą grillową. Strefy zostały zaplanowane tak aby się przenikały i nie istniała między nimi wyraźna granica. Proponowana nazwa – ‚Krasna górka’ nawiązuje do nazw dzielnic w Krosnowicach i oznacza miejsce zabaw przyjazne wszystkim, a lokalizacja w centrum miejscowości ułatwia dostęp dla mieszkańców całej wsi.

Całe założenie zostało zaprojektowane tak aby możliwa była realizacja etapowa.